Tarieven

 

 

Wij bieden kwaliteitsvolle dienstverlening aan tegen eerlijke tarieven.

Graag informeren wij u vooraf over de te verwachten kosten en erelonen.

Op die manier weet u precies waar u aan toe bent.

 

Pro deo

 

Onder bepaalde voorwaarden kan u in aanmerking komen voor pro deo bijstand.

In dat geval wordt het ereloon van uw advocaat geheel of gedeeltelijk ten laste genomen door de Belgische Staat.

Wij kunnen samen met u een aanvraag indienen bij het Bureau voor Juridische Bijstand teneinde na te gaan of u in aanmerking komt voor pro deo bijstand.

 

Het ereloon

 

Het ereloon wordt als volgt berekend:

 • Prestaties tijdens de kantooruren  ( 08u00 - 19u00 ) : vanaf €90 / uur excl. BTW
 • Prestaties 's avonds ( 19u00 - 00u00 )  : vanaf €100 / uur excl. BTW
 • Prestaties 's nachts  ( 00u00 - 08u00 ) : vanaf €110 / uur excl. BTW
 • Verplaatsingen of wachttijd ( ongeacht het tijdstip ) : €35 / uur excl. BTW

De prestaties worden in principe overdag verricht. De prestaties zullen enkel 's avonds of 's nachts worden verricht wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat. Het betreft bijvoorbeeld het verlenen van bijstand tijdens een politioneel verhoor dat plaatsvindt tussen 19u00 's avonds en 08u00 's morgens.

Het vermeld ereloon betreft het minimumereloon. Naargelang de complexiteit van het dossier kan het ereloon toenemen. Over het ereloon worden duidelijke afspraken gemaakt bij het openen van het dossier.

 

Kosten

 

De kosten worden als volgt berekend:

 • Openen van een nieuw dossier: €50 excl. BTW
 • Bijkomende kost zendingen:
  • Forfaitaire bijkomende kost per gewone zending :  €1,5 / zending excl. BTW
  • Forfaitaire bijkomende kost per aangetekende zending : €7,5 / zending excl. BTW
  • Forfaitaire bijkomende kost per aangetekende zending met ontvangstmelding: €10 / zending excl. BTW
 • Fotokopies: €0,10 / pagina excl. BTW
 • Verplaatsingsvergoeding ( exclusief tijd ): €0,40 / km excl. BTW

 

Wanneer er na een eerste consultatie geen dossier wordt opgestart, kost de eerste consultatie € 60 excl. BTW